Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δυτικής Μακεδονίας 2014-202

Εκδότης: 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017