Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εκδότης: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017