Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020

Εκδότης: 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2017