Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2010-2012

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης: 
2015