7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο: Συμμετοχή ανά Περιφέρεια (2007-2013)

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης: 
2015