Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Web of Science)

Περίληψη: 

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 1998-2012 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Έρχεται να προστεθεί στις τρεις προηγούμενες μελέτες του ΕΚΤ (δύο από τη Web of Science και μια από τη Scopus) δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια συνεχή και αξιόπιστη βάση για την παρουσίαση και παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων που συνδέονται με τις ελληνικές δημοσιεύσεις και την τοποθέτησή τους στο διεθνές περιβάλλον (παγκόσμιο, ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση). Στη μελέτη αυτή προστέθηκαν νέοι δείκτες και διαγράμματα ενώ το ηλεκτρονικό περιβάλλον εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συγγραφέας: 
Δρ Νένα Μάλλιου, Δρ Εύη Σαχίνη, Δρ Νίκος Χούσος, Δρ Δημήτρης Καραϊσκος
Έτος έκδοσης: 
2015
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραΐσκος Δ. (2014), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Διάθεση - Επικοινωνία: 
Τελευταία ενημέρωση: 23.01.2017