Εκδόσεις ΕΚΤ

EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011, The case of Greece" Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2011 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2011

Pages