Εκδόσεις ΕΚΤ

Energy 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy – Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
ICT 2014, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Information & Communication Technologies Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2013) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
7 years of Excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Εποπτική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής την περίοδο 2007-2013 στα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: ICT, HEALTH, ENERGY, SSH, REGPOT, RESEARCH INFRASTRUCTURES, REGIONS, ERC και MARIE CURIE ACTIONS Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα Health και Innovative Medicines Initiative στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα FP7-ICT, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014

Pages