Εκδόσεις ΕΚΤ

Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014, Τελική έκθεση Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Health 2015: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Η θέση της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and Germany Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Eco-Innovation 2008-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “MSCA -Marie Sklodowska Curie Actions” , Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research Infrastructures 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015

Pages