Αρχική

Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016


Η παρούσα έκδοση παραθέτει τους βασικούς δείκτες καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2016 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως ο αρμόδιος φορέας του...

Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015


Στους νέους διδάκτορες εστιάζει η νέα μελέτη του EKT, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας.

ERC 2014-2017: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 - 2017


Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών 2014,2015, 2016 και 2017για το πρόγραμμα «European Research Council (ERC» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

 

Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα


Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα τελικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών  σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2016 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat. Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης...

Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2016


Η έκδοση αποτυπώνει τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα όπως αυτός καταγράφεται από τους αριθμούς σύστασης και διαγραφής αυτών των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Το κάνει δε αυτό...

Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2016


Τον Δεκέμβριο 2017, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2016. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής...

Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία


Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών  σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2016 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat.

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014


Η έκδοση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2012 έως και 2014, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης µε τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως μέρος της επίσημης σχετικής πανευρωπαϊκής έρευνας (Community...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι στατιστικές έρευνες του ΕΚΤ και δημοσιεύονται οι επίσημοι δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα που αποστέλλονται στη Eurostat.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά στοιχείων και μελετών, που παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα στατιστικά στοιχεία που παράγει και δημοσιεύει το ΕΚΤ για τους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσιάζουν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή τους κινητικότητα.

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.