Αρχική

Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2017


Τον Δεκέμβριο 2018, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2017. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής...

Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017


Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του EKT. Η έκδοση ακολουθεί τις αντίστοιχες για τους διδάκτορες του 2016 και του 2015 παρουσιάζοντας και τη διαχρονική...

Energy 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017


Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της περιόδου 2014-2017 για το πρόγραμμα "Secure, Clean and Efficient Energy" του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η παρούσα αναφορά ανήκει...

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016 (Web of Science)


Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 2002-2016 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Η μελέτη διατίθεται σε...

MSCA 2014-2017 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014 -2017


Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών 2014 -2017  για το πρόγραμμα «MSCA -Marie Sklodowska Curie Actions» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η αναφορά ανήκει στη σειρά...

FET 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020 Προγράμματα Εργασίας 2014-2017


Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020, στις προκηρύξεις των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017. Ανήκει στη σειρά των...

Health 2014-2017: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017


Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των ετών (2014-2017) για το πρόγραμμα «SC1 – Health, Demographic Change & Wellbeing» του Προγράμματος Ορίζοντας...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι στατιστικές έρευνες του ΕΚΤ και δημοσιεύονται οι επίσημοι δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα που αποστέλλονται στη Eurostat.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά στοιχείων και μελετών, που παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα στατιστικά στοιχεία που παράγει και δημοσιεύει το ΕΚΤ για τους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσιάζουν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή τους κινητικότητα.

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.