Αρχική

Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης Α’ & Β' κύκλου (2016-2018) της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»


Η έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ για την αποτίμηση των δυο κύκλων της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες...

Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2017


Τον Δεκέμβριο 2018, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2017. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής...

Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017


Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του EKT. Η έκδοση ακολουθεί τις αντίστοιχες για τους διδάκτορες του 2016 και του 2015 παρουσιάζοντας και τη διαχρονική...

Energy 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017


Η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της περιόδου 2014-2017 για το πρόγραμμα "Secure, Clean and Efficient Energy" του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η παρούσα αναφορά ανήκει...

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ

Μέσα από τον δικτυακό αυτό τόπο διεξάγονται οι στατιστικές έρευνες του ΕΚΤ και δημοσιεύονται οι επίσημοι δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), την Τεχνολογία και την Καινοτομία στην Ελλάδα που αποστέλλονται στη Eurostat.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με σειρά στοιχείων και μελετών, που παρουσιάζουν τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ καταγράφει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα και την εξέλιξή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα στατιστικά στοιχεία που παράγει και δημοσιεύει το ΕΚΤ για τους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσιάζουν τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την επιστημονική τους εξειδίκευση, τις διδακτορικές τους σπουδές, τη διεθνή τους κινητικότητα.

Οι ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Με στόχο την ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το ΕΚΤ αποτυπώνει σε διαδραστικούς χάρτες στοιχεία και δείκτες που αφορούν κάθε ελληνική περιφέρεια.

Με βάση την πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύσσει το ΕΚΤ, δημιουργείται η εθνική υποδομή συστημάτων CRIS, πρότυπων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.